REKISTERISELOSTE  FI

Tämä on JMR Eventsin Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GPDR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 5.2.2020. Viimeisin muutos 5.2.2020.

 

  1. Rekisterinpitäjä

JMR Events, tmi y-tunnus 2595161-4

Toiviontie 1 D, 33920, Pirkkala

  1. Yhteyshenkilö

Jouni Ruuska / jouni@jmrevents.fi / +358451055978

Talvitie 30 B 9, 33900, Tampere

  1. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakas- ja sidosryhmärekisteri.

  1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on tässä tapauksessa rekisterinpitäjän oikeutettu etu; asiakas- ja sidosryhmäsuhteet.

Henkilötietojen käsittelytarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin sekä yrityksen toiminnan mahdollistamiseksi asiakaskentässä. Yritys ei käytä tietoja kohdennettuun markkinointiin, eikä tietoja käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai asiakasprofilointiin.

  1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia henkilötietoja ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite. Mahdollisesti yhteyshenkilöön linkitetyn asiakas- tai sidosryhmän posti- ja laskutusosoitteet, interne-sivuston linkki.

Rekisteriin tallennetaan normaalin liiketoiminnan yhteydessä käsiteltäviä dokumentteja; tarjoukset, sopimukset, laskutustiedot ja tilaukset.

Tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kun voidaan todeta asiakas- tai sidosryhmäsuhteen olevan voimainen.

  1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan internetsivuston yhteydenottolomakkeelta, sähköpostiviesteistä, puhelinkeskusteluista tai kasvotusten tapaamisesta.

  1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista asiakkaan suostumuksella niiltä osin mitä on sovittu. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. Rekisterin suojauksen periaattet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmiin tallennetut tiedot ovat asianmukaisesti suojattu salasanoilla. Henkilötietoja käsitellään lähtökohtaisesti vain sähköisesti eikä niitä tulosteta rekisterinpitäjän toimesta fyysisiksi kopioksi.

  1. Tarkasteluoikeus ja oikeus tietojen korjaamisesta

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on milloin tahansa oikeus tarkastella, muutta tai poistaa tietojaan rekisteristä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkastaa pyynnön lähettäjän henkilöllisyys.

Lähetettyihin pyyntöihin vastataan aina mahdollisimman pian, kuitenkin EU:n tietosuoja-asetuksen säädetyn ajan puitteissa.

  1. Muut oikeudet liittyen henkilötietojen käsittelyyn

Rekisterissä olevalla henkilöllä on ”oikeus tulla unohdetuksi”, jolloin tiedot poistetaan rekisteristä. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjällä on oikeus tarkastaa pyynnön lähettäjän henkilöllisyys.

Lähetettyihin pyyntöihin vastataan aina mahdollisimman pian, kuitenkin EU:n tietosuoja-asetuksen säädetyn ajan puitteissa.